نگارش میانی 3.8 در ادامه نسخ پیشین برنامه سازمان الکترونیک برید، با ایجاد قابلیت‌های جدید و نیز رفع مشکلات شناخته شده، در پاییز 93 انتشار داده شد. این نسخه تاکنون با موفقیت در سایت بیش از 120 مشتری نصب گردیده است. از اصلی‌ترین ویژگی‌های این نگارش تغییرات در راستای افزایش کارایی سرویس چاپاری، سرویس کارتابل ویژه مدیران، سرویس پیامک و نیز افزایش سرعت برنامه می‌باشد. همچنین تعدادی از مشکلات شناخته شده و اعلام شده محصول در این نسخه اصلاح گردیدند.